Bao cao tong ket nam hoc 2012-2013 In
Thứ hai, 27 Tháng 5 2013 03:13

PHÒNG GD & ĐT YÊN DŨNG

TRƯỜNG THCS QUỲNH SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 33/BC - NT

Quỳnh Sơn, ngày 24 tháng 5 năm 2013

 

BÁO CÁO

Tổng kết năm học 2012-2013

Căn cứ kế hoạch chỉ đạo thực hiên nhiệm vụ năm học 2012-2013 của phòng GD&ĐT Yên Dũng.

Căn cứ vào nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch của nhà trường năm học 2012-2013

Căn cứ vào công văn số 274/PGD&ĐT- HC ngày 22 tháng 5 năm 2013 về việc hướng dẫn tổng kết năm học 2012-2013 của phòng giáo dục đào tạo Yên Dũng.

Trường THCS Quỳnh sơn báo cáo tổng kết năm học 2012-2013 như sau:

 

Phần thứ nhât:

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1/ Địa phương:

Quỳnh sơn là đơn vị hành chính gồm 7 thôn, đồng thời là một đơn vị miền núi thấp với tổng diện tích tự nhiên là 814,43 ha, nghề nghiệp chính là cấy lúa và trồng màu, có thêm một số dịch vụ nhỏ đang phát triển

- Tổng dân số 6 355 nhân khẩu có 1 609 hộ trong đó có 132 hộ cận nghèo chiếm tỉ lệ 7,8%  và 85 hộ nghèo chiếm tỉ lên xấp xỉ 5,3 %. 

      Đảng bộ, chính quyền địa phương và các ban ngành của địa phương đã quan tâm đến sự nghiệp giáo dục. Do vậy sự nghiệp giáo dục ngày càng phát triển ổn định.

2/ Nhà trường:

Đội ngũ cán bộ - Giáo viên – Nhân viên gồm 30 đồng chí nhiệt tình có trách nhiệm cao trong nhiệm vụ được giao.

Tập thể sư phạm luôn đoàn kết thống nhất, có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chấp hành những quy định của cơ quan.

       Học sinh cơ bản ngoan, lễ phép với thày cô, cha mẹ, ông bà, có ý thức phấn đấu vươn lên, tích cực tham gia các hoạt động và phong trào do nhà trường, địa phương tổ chức. Chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của trường, lớp, địa phương, tham gia phòng chống tệ nạn ma tuý, an toàn giao thông đạt kết quả tốt. Kết quả khảo sát đầu năm Khá giỏi 37,5%, Yếu Kém 10%. Trường THCS Quỳnh sơn năm học 2012-2013 tổng số có 11 lớp với 307 học sinh, cụ thể như sau:

             - Khối 6:   3 lớp với 88 học sinh

- Khối 7:   3 lớp với 78 học sinh

- Khối 8:   3 lớp với 80 học sinh

- Khối 9:   2 lớp với 61 học sinh

Tổng số CB - GV –CNV là 30 đ/c, nữ: 21 đ/c Trong đó:

Ban giám hiệu: 3 đ/c ( Đ/C Lương Văn Lý- Trưng tập về phòng)

Giáo viên văn hoá: 23 đ/c.

Văn thư hành chính: 4 Trong đó

Kế toán: 01đ/c

Văn thư : 01 đ/c

Y tế : 01 đ/c

Văn thư: 01 đ/c

CB-Giáo viên có trình độ đạt chuẩn 100%.trong đó trên chuẩn 76,7%.

Các điều kiện để phục vụ thực hiện nhiệm vụ:

Về CSVC: Trường XD 20 năm, cơ sở vật chất thiếu thốn, cũ kĩ, thiếu phòng học, phòng chức năng không có, diện tích sân chơi bãi tập hẹp tổng số có 11 phòng/11 lớp, HS được học 1 ca.

Phần thứ hai

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012-2013

1.Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển số lượng trường lớp, công tác tuyển sinh, duy trì số học sinh, thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục.

       1.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển số lớp, số học sinh, công tác phổ cập giáo dục:

        Năm học 2012- 2013 trường THCS Quỳnh Sơn đã tuyển mới 86 em đạt tỷ lệ 100%

Năm học 2012-2013 nhà trường duy trì 11/11 lớp với 307 học sinh. Giữa năm  có  01 học sinh chuyển về trường trọng điểm, 1 h/s chuyển về Hiệp Hoà  nên sĩ số còn 305 HS, duy trì sĩ số đến cuối năm đạt 100%.

1.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục và đẩy mạnh hoạt động của TTHT cộng đồng.

Về PCGD: Năm học vừa qua nhà trường tiếp tục được công nhận chuẩn phổ cập THCS, hoàn thành nhiệm vụ phổ cập THCS một cách vững chắc, tiến tới phổ cập bậc THPT.

TTHT cồng đồng hoạt động song không liên tục.

        2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thực chất.

Năm học 2012- 2013 là năm học thứ hai tiếp tục quán triệt thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đặc biệt là đại hội đảng toàn quốc lần thứ XI về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam. Xây dựng và triển khai chương trình hành động của ngành giáo dục thực hiện chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 theo quyết định 711/QĐ- TTg ngày 13/6/2012 của thủ tướng chính phủ.

Năm học 2012- 2013 là năm học thứ ba thực hiện giảng dậy theo chuẩn kiến  thức kĩ năng và năm học thứ hai tiếp tục việc đưa bản đồ tư duy áp dụng vào trong việc giảng dạy vì vậy nhà trường đã chỉ đạo giáo viên bộ môn, các nhóm, tổ chuyên môn học tập, thảo luận thấm nhuần việc đổi mới và thực hiện chương trình giảm tải theo khung của bộ. Trong quá trình thực hiện đã có sự kiểm tra , có sự bổ cứu rút kinh nghiệm kịp thời do đó không hiện tượng GV cắt xén, đảo lộn chương trình.Quá Trình giảng dạy của GV đảm bảo được kiến thức cơ bản, chính xác theo chuẩn kiến thức kĩ năng.

Việc dạy tin học nhà trường chưa thực hiện được vì cơ sở  vật chất còn thiếu thốn nhà trường chưa có phòng tin.

Kết quả việc thực hiện nội dung kế hoạch dạy theo chương trình khung của bộ:

Do có việc thay đổi chương trình theo chương trình khung của bộ và sự chỉ đạo của phòng GD nên đã giúp cho GV thuận lợi hơn trong công tác giảng dạy cũng như việc tiếp thu kiến thức của HS. Chính vì vậy mà cuối năm nhà trường đã hoàn thành thắng lợi, các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Ngay từ đầu năm học nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học và phương pháp quản lý giáo viên và học sinh trong nhà trường, mỗi học kì nhà trường tôt chức khảo sát chất lượng học sinh 2 lần, thông báo kết quả tới từng  gia đình học sinh, sau mỗi đợt có tổng kết đánh giá kết quả học tâp của các em và có phần thưởng cho những học sinh có tiến bộ. Nhà trường phân công giáo viên phụ trách từng thôn để theo dõi học sinh học tập và rèn luyện. Năm học vừa qua nhà trường tổ chức họp phụ huynh 2 đợt để thông báo tình hình học tập và rèn luyện của từng em. Riêng những học sinh chậm tiến nhà trường kết hợp với đoàn đội và giáo viên chủ nhiệm gặp gỡ thường xuyên để trao đổi tình hình đến cuối năm có tiến bộ rõ rệt.

         +  Việc thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá : giáo viên thực hiện ra đề kiểm tra theo ma trận qua đó học sinh được rèn luyện nhiều các dạng bài tập và các cấp độ kiến thức khác nhau từ dễ đến khó vì vậy đã phân rõ 3 đối tượng học sinh.

+ Việc đánh giá học sinh đảm bảo khách quan, nghiêm túc, công bằng, trách nhiệm, chấm theo đúng đáp án, không có hiện tượng thiên vị chính vì vậy mà động viên khuyến khích tinh thần học tập của các em chất lượng học sinh ngày càng đi vào thực chât giỏi toàn diện được nâng lên.

*Các giải pháp đã triển khai trong năm học vừa qua nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thực chất và thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động “ Hai không”, “ Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thày cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, làm tốt phong trào thi đua XD“ Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

 Nhà trường đề ra những biện pháp, nội quy cơ quan cụ thể rõ ràng được thông qua bàn bạc nhất trí tại hội nghị cán bộ công chức ngay từ đầu năm học.

Nhà trường tổ chức khảo sát ngay từ đầu năm các môn cơ bản như Toán,lý, hoá, Văn, Anh,…Phân lớp cho HS theo lực học trên cơ sở đó giao chỉ tiêu chất lượng văn hoá đại trà, học sinh giỏi đến từng giáo viên sát với tình hình thực tế của nhà trường. Phân công giáo viên dạy ở các lớp phù hợp với trình độ chuyên môn, yêu cầu nguyện vọng của Giáo viên để nâng cao chất lượng dạy và học, hai tháng nhà trường tổ chức khảo sát chất lượng một lần nhằm đánh giá thực chất chất lượng của HS giúp giáo viên và học sinh thấy được kết quả giảng dạy và học tập của mỗi cá nhân và tập thể rút kinh nghiệm đồng thời kết quả đó được gửi đến gia đình phụ huynh học sinh để cha mẹ theo dõi kết quả học tập của con em họ từ đó có kế hoạch uốn nắn kịp thời. Sau mỗi đợt khảo sát có tổng kết, rút kinh nghiệm trong toàn trường và có phần thưởng cho những HS tiến bộ. Đồng thời nhắc nhở những em chậm tiến để các em cố gắng vươn lên.

Nhà trường tổ chức dạy chọn các bộ môn theo quy định từ đầu năm với chương trình bám sát để nâng cao chất lượng học sinh.

Triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng ngay từ đầu năm học chính vì vậy  trong quá trình giảng dạy GV đã chú ý triển khai, hướng dẫn HS nắm cơ bản các kiến thức, kĩ năng theo quy định của chương trình.

Nhà trường chỉ đạo hướng dẫn GV thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình khung của bộ GD, kết hợp chương trình giáo dục địa phương, kết hợp giữa dạy và học trên lớp với quan sát thực tế, sưu tầm tư liệu, ngoại khoá đã tạo hứng thú học tập, nâng cao hiểu biết về lịch sử, KT-XH địa phương cho học sinh.

Triển khai dạy học tích hợp môi trường và kết hợp rèn kĩ năng sống cho học sinh theo nguyên tắc lồng ghép các nội dung vào học một cách tự nhiên, làm cho bài học thêm sinh động, gắn với thực tế và không quá tải. Triển khai, tập huấn, ứng dụng bản đồ tư duy trong dạy- Học.

* Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học: 

Các biện pháp đã thực hiện trong việc đổi mới phương pháp day học: Trong năm học này nhà trường chú trọng tới việc dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng, ra đề KT và đề thi theo ma trận theo yêu cầu đổi  mới kiểm tra đánh giá với 3 tốc độ: Thông hiểu, vận dụng, sáng tạo. Trú trọng việc dạy học theo ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

Tổ chức sinh hoạt tổ, nhóm, cụm chuyên môn: Hàng tháng nhà trường tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn đều đặn vào tuần 2 và 3 của tháng. Hàng tuần các nhóm chuyên môn sinh hoạt đều đặn. Nhà trường bố trí thời khoá biểu hợp lý để tất cả các giáo viên đều được đi sinh hoạt chuyên môn theo cụm. 

Kết quả: 100% giáo viên đã ứng dụng CNTT vào trong giảng dạy, vận dụng đổi mới phương pháp dạy học, khắc phục tình trạng dạy học theo cách: Đọc- chép, không còn GV giảng dạy không đạt yêu cầu.( Qua thanh tra chuyên đề của phòng có 1/11 tiết xếp loại giỏi, 10/11 tiết xếp loại khá, không có tiết nào xếp loại TB)

Kết quả sử dụng thiết bị, phương tiện dạy học: Trong năm học vừa qua các thày cô trong nhà trường đã làm thêm 46 đồ dùng mới sử dụng 6258 lượt đồ dùng dậy học góp phần nâng cao chất lượng giờ lên lớp.

+  Năm học này nhà trường đăng kí hai việc làm đổi mới là:

         - Một là: Tập chung chỉ đạo nâng cao chất lượng học sinh đại trà giảm tỷ lệ học sinh yếu kém.

         - Hai là: Chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ ( Phấn đấu tăng số lượng GV dạy giỏi ở các cấp)

Vì vậy từ đầu năm học nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học và phương pháp quản lý giáo viên và học sinh trong nhà trường, hai tháng nhà trường tổ chức khảo sát chất lượng học sinh, thông báo kết quả tới từng  gia đình học sinh, sau mỗi đợt có tổng kết đánh giá kết quả học tâpk của các em và có phần thưởng cho những học sinh có tiến bộ. Nhà trường phân công giáo viên phụ trách từng thôn để theo dõi học sinh học tập và rèn luyện. Năm học vừa qua nhà trường tổ chức họp phụ huynh 3 đợt để thông báo tình hình học tập và rèn luyện của từng em. Riêng những học sinh chậm tiến nhà trường kết hợp với đoàn đội và giáo viên chủ nhiệm gặp gỡ thường xuyên để trao đổi tình hình .

Cụ thể chất lượng đại trà qua các kì thi:

Bình quân 3 đợt khảo sát  xếp thứ 9 (kế hoạch giao xếp thứ 13).

       *Kết quả xếp loại hạnh kiểm cuối năm học:

 

Xếp loại

Thực hiện đạt

So với kế hoạch

So với cùng kì năm trước

Tốt

211em = 69,18%

53,2%(+15,98%)

71,24 % ( - 2,06 %)

Khá

75 em = 24,59 %

40,2%(-15,61 %)

20,59%( +4,0 %)

TB

19 em = 6,23 %

6,6 % (- 0,37 %)

  8,17 % (-  1,94 %)

Yếu, kém

0

      0

0

      * Chất lượng văn hoá:

+ Chất lượng đại trà  :

Xếp loại

Thực hiện đạt

So với kế hoạch

So với cùng kì năm trước

Giỏi

66 em = 21,64 %

13,1% (+8,54%)

60 em = 19,61 %( +2,03%)

Khá

145 em= 47,54 %

40,2%( +7,34 %)

154 em= 50,33 %( - 2,79%)

TB

79 em = 25,9 %

40,8 % (- 14,9 %)

72 em = 23,53 % ( +2,37 %)

Yếu

I5 em = 4,92 %

5,9 % ( - 0,98 %)

20 em = 6,54 % (- 1,56 %)

Kém

0

 

 

        Qua thống kê trên khẳng định rằng, chất lượng học sinh đại trà có tiến bộ rõ rệt đặc biệt là HS khá->giỏi và  HS yếu-> TB.

+ Chất lượng mũi nhọn

Ngay từ đầu năm học nhà trường có kế hoạch tổ chức khảo sát thành lập các nhóm chọn ở các môn Văn, Toán, Anh, lý từ khối 6 đến khối 9, hoá, sinh, sử, địa khối 8, 9. Giao chỉ tiêu đến từng giáo viên giảng dạy. Nhìn chung các thày cô đều nhiệt tình, có trách nhiệm mặt khác nhà trường luôn kiểm việc giảng dạy của giáo viên và việc học tập của học sinh nên đã vượt chỉ tiêu được giao số lượng và chất lượng các giải tăng lên rõ rệt.

 Đầu năm nhà trường đã chuyển 4 HS về trường trọng điểm, 4 em đạt được 3 giải cấp tỉnh, trong năm học nhà trường tiếp tục bồi dưỡng được 4 em lọt vào đội tuyển cấp tỉnh vòng 1 kết quả 3 em đạt giải tỉnh. Đặc biệt năm học này là năm học đầu tiên bộ giáo dục, sở giáo dục tổ chức cuộc thi cho học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các tình huống trong cuộc sống trường THCS Quỳnh Sơn đươc phòng giáo dục chọn 3 sản phẩm (cả huyện có 8 sản phẩm) dự thi cấp tỉnh có 2 sản phẩm đạt giải tỉnh (cả tỉnh có 16 giải Yên Dũng chiếm 4 giải) .  Quỳnh Sơn có 3 SP được chọn đi dự thi cấp bộ. Kết qủa cụ thể:

KH giao

Đạt được

Cùng kì năm trước (Số giải)

Số giải

% so với kế hoach

Đạt

Tăng

Giảm

2

3

150%

4

 

1

        Các giải khác cấp tỉnh

KH giao

Đạt được

Cùng kì năm trước (Số giải)

Số giải

% so với kế hoach

Đạt

Tăng

Giảm

2

4

200%

2

2

 

       Học sinh giỏi cấp huyện :

 

KH giao

Đạt được

Cùng kì năm trước (Số giải)

Số giải

% so với kế hoach

Đạt

Tăng

Giảm

15

20

133,3%

18

2

 

        Các giải khác cấp huyện:

KH giao

Đạt được

Cùng kì năm trước (Số giải)

Số giải

% so với kế hoạch

Đạt

Tăng

Giảm

7

14

200%

7

7

 

        (Có danh sách kèm theo)

*Kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, thẩm mỹ:

Thực hiện chương trình giáo dục thể chất trong trường học, nhà trường phân công CBGV thực hiện nhiệm vụ tổ chức thành lập các câu lạc bộ, tổ chức tập luyện song kết quả chưa cao đạt 7 giải cấp huyện về TDTT-VN kế hoạch giao 10 đạt 70% KH, giảm so cùng kỳ năm trước là 13 giải

( Có danh sách kèm theo)

Nhà trường đã chú ý chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh một năm kết hợp với trung tâm y tế dự phòng và trạm y tế khám bệnh 2 lần cho học sinh, tổ chức tiêm AT cho HS nữ ở độ tuổi 14-15.

Ưu điểm:

Tóm lại trong năm học 2012-2013 trường THCS Quỳnh Sơn mặc dù trong điều kiện cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn nhưng thầy và trò nhà trường đã vượt lên mọi khó khăn để hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao đặc biệt là chất lương mũi nhọn. Tổng số giải cấp tỉnh đạt 7/4=175% và tổng số giải cấp huyện đạt 41/ 32 =128,1%. Chất lượng đại trà cũng đã nâng lên (qua xếp loại 2 mặt giáo dục) đã giảm tỷ lệ học sinh yếu kém.

Tồn tại:

Kết quả qua các đợt khảo sát còn chưa thật ổn định như môn toán 9,văn 6, anh 8,…

Nguyên nhân của những tồn tại:

 Nhà trường còn thiếu giáo viên ở một số bộ môn nên vẫn còn nhiều giáo viên phải dạy chuyên môn không được đào tạo như: GV mĩ thuật dạy sử, GV toán dậy địa, GV Anh dạy sinh, đây là một yếu tố không nhỏ đến việc quyết định chất lượng dạy và học.

Một phần do học sinh chưa có ý thức tự giác cao trong học tập .

Một phần do các thày cô còn chủ quan vì các kì trước kết quả khá cao.

Một phần ở học kỳ 2 nhà trường đang xây dựng nên có nhiều chi phối với quá trình học tập của HS.

3. Kết quả thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của bộ chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3.1.Tổ chức triển khai cho CBGV – HS nghiên cứu thảo luận các văn bản chỉ đạo kế hoạch của cấp trên về việc thực hiện cuộc vận động.

Nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện của năm học, thành lập ban chỉ đạo trong nhà trường, phân công các thành viên phụ trách hoạt động.

Tổng số CBGV nhân viên đăng kí việc tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ’’là 30 đồng chí đạt 100%, mỗi Đ/C đăng kí một đến hai việc làm cụ thể vào trong công tác dạy và học cuối năm có tổng kết đánh giá.

3.2. Kết quả thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”:

Tu sửa cơ sở vật chất, bàn ghế, phương tiện trang thiết bị, cảnh quan nhà trường trồng thêm cây xanh, lớp học phục vụ cho hoạt động giáo dục, giảng dạy, vui chơi đảm bảo điều kiện phù hợp với địa phương. Học sinh tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân và nơi công cộng.

Nhà trường đã tham mưu với địa phương được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh đã đóng góp kinh phí, tu sửa xây dụng CSVC ngày càng khang trang sạch đẹp.

Rèn luyện kĩ năng giao tiếp, ứng xử trong cuộc sống, kỹ năng làm việc, sinh hoạt tập thể kĩ năng giải quyết tình huống trong cuộc sống. Rèn luyện sức khoẻ, ý thức bảo vệ sức khoẻ, kỹ năng phòng chống tai nạn giao thông, đuối nước và các tai nạn thương tích khác, rèn luyện kĩ năng ứng xử văn hoá, chung sống hoà bình, phòng ngừa bạo lực và các tệ nạn xã hội.

Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao như thành lập các câu lạc bộ văn nghệ, bóng đá, bóng truyền, cầu lông, đá cầu, bóng bàn, bóng rổ…, các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố, chơi ô ăn quan, bịt mắt bắt dê, hát dân ca các vùng miền,,.., các hoạt động vui chơi giải trí phù hợp với lứa tuổi học sinh. khuyến khích tính chủ động, tự giác, tích cực và hứng thú của học sinh trong việc tham gia các hoạt động tập thể như “Đêm hội trăng rằm”, tổ chức thi “ Hái hoa dân chủ”,…

Trong năm qua nhà trường đã tổ chức nhiều đợt phát động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn nhân ngày nhà giáo VN 20/11. Ngày quốc phòng toàn dân 22/12. Ngày thành lập đoàn 26/3. Cuối mỗi đợt thi đua hoặc mỗi đợt khảo sát nhà trường có tổng kết đáng giá khen thưởng động viên kịp thời các cá nhân, tập thể đạt được nhiều thành tích hoặc những học sinh yếu mà có tiến bộ vượt bậc đồng thời cũng nhắc nhở, phê bình những tập thể cá nhân chậm tiến

Đặc biệt trong năm qua nhà trường tổ chức khuyên góp được sự ủng hộ nhiệt tình của các thầy cô giáo và các em học sinh cùng với đoàn xã Quỳnh Sơn với tinh thần tương thân tương ái “Lá lành đùm lá rách” được 2 đợt tặng quà cho học sinh nghèo với tổng giá trên 2 triệu đồng với các đợt phát động quyên góp như:“ Tết vì các em hoàn cảnh khó khăn”. “Chăn ấm mùa đông”. Đặc biệt cuối năm học này được sự quan tâm của huyện đoàn Yên Dũng Trường THCS Quỳnh Sơn có 2 em HS nghèo vượt khó tổng trị giá khoảng 500.000đ.Từ đó giúp cho các em học sinh thấy được sự thân thiện hơn giữa thầy và trò, giữa trò và trò và sự quan tâm của các cơ quan ban ngành đoàn thể trong xã hội.

Tổ chức cho học sinh tham gia  hoạt động ngoại khoá tìm hiểu, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ từ đó các em hiểu, tự hào, phát huy truyền thống chống giặc ngoại xâm của quê hương đất nước.

Cuối năm học nhà trường còn tổ chức cho 130 em học sinh có nhiều thành tích và có ý thức vươn lên trong học tập văn hoá cũng như có thành suất sắc về thể dục thể thao đi về báo công tại đền thờ thầy giáo Chu Văn An và đền thờ Nguyễn Trãi…Qua đó các em rát phấn khởi đã có tác dụng rất lớn trong việc giáo dục các em ý thức vươn lên trong học tập và rèn luyện.

        3.3. Kết quả thực hiện cuộc vận động “ Mỗi thày cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của nhà  trường mỗi CBCNV tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Trong năm học vừa qua trường THCS Quỳnh Sơn có thêm 3 Đ/C cán bộ GV đang đi học đại học nâng cao trình độ chuyên môn .

Thường xuyên trao đổi học hỏi dự giờ đồng nghiệp, nâng cao trình độ, phương pháp giảng dạy, nhà trường tổ chức được 3 buổi tập huấn về công nghệ thông tin và mỗi tháng 1 buổi tổ chuyên môn trao đổi về phương pháp giảng day.

Thực  hiện tốt sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt chính trị của trường, khu, huyện cũng như địa phương đã đề ra.

Thường xuyên thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó rèn luyện cho mình có phong cách làm việc khoa học, sáng tạo và hiệu quả

Ưu điểm:

Nhà trường chấp hành đầy đủ các quy định của nghành đề ra.

Tồn tại:

Trong năm qua hoạt động đội chưa phong phú.

Nguyên nhân:

Điều kiện nhà trường sân chơi bãi tập còn chật hẹp, chưa trang bị đầy đủ trang thiết bị cho GV và học sinh đặc biệt là môn TDTT.

TPT Đ chưa chủ động trong việc này.

4. Kết quả công tác xây dựng đội ngũ

4.1.Công tác xây dựng, thực hiện quy hoạch đội ngũ đúng hướng dẫn của cấp trên và theo đúng quy trình, đúng đối tượng.

4.2. Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý: Nhà trường tổ chức cho CBGV đi theo học các lớp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ như đại học đến nay nhà trường có 100 % cán bộ GV đạt chuẩn và có 75 % trên  chuẩn. Qua đợt kiểm tra kiến thức giáo viên do phòng GD&ĐT tổ chức 100% giáo viên đạt yêu cầu trở lên, nhiều giáo viên đạt điểm cao đứng đầu bộ môn của huyện như: Cô Tâm,Thầy Vỹ, Cô Thanh Hà, Cô Thúy Hà, ….

Trong năm học vừa qua nhà trường đã tổ chức 1 số chuyên đề bồi dưỡng cho giáo viên như chuyên đề về ứng dụng công nghệ thông tin vào trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy, chuyên đề về trường học thân thiện học sinh tích cực, …Trong năm học này nhà trường có 01 giáo viên được công nhận GV dạy giỏi cấp tỉnh , 01 GV được giải 3 cấp tỉnh về dự thi sản phẩm tích hợp liên môn vào quá trình dạy học   ( vượt chỉ tiêu 1 đạt 200% KH)                                                              

Có 07 giáo viên dạy giỏi cấp huyện và 3 giáo viên có sản phẩm liên môn đạt giải cấp huyện ( Đạt 10/7=143% kế hoạch giao).     

Nhà trường luôn phân công chuyên môn và xếp thời khoá biểu hợp lý 100% giáo viên được đi sinh hoạt chuyên môn ở trường, cụm, huyện.

- Kết quả triển khai thực hiện chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo đúng thông tư 29 của Bộ Giáo Dục đã hướng dẫn.

4.3. Đánh giá kết quả chỉ đạo và thực hiện theo chuẩn dúng theo thông tư 30 của BGD đã hướng dẫn.

4.4.Việc sử dụng đội ngũ cán bộ giáo viên, phân công công việc phù hợp với trình độ, khả năng của mỗi người giúp họ yên tâm công tác.

4.5 Kết quả công tác quản lý, công tác kiểm tra, kết quả thực hiện yêu cầu trong giảng dạy và quản lý của nhà trường được đ oàn thanh tra của phòng cuối kỳ 1 đánh giá xếp loại khá và nhiều mặt xếp loại tốt.

Công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên: Năm học vừa qua chi bộ đề nghị chuẩn bị kết nạp 01 đảng viên mới và đề nghị 02 quần chúng ưu tú đi học cảm tình đảng,

Trong năm học vừa qua chất lượng đội ngũ giáo viên của nhà trường đã nâng lên rõ rệt tiêu biểu qua đợt thi kiến thức liên môn Quỳnh Sơn là trường đứng đầu trong huyện cả kết quả của GV và HS được phòng đánh giá cao .

Tồn tại:

Vẫn còn một số giáo viên phải dạy không đúng chuyên môn được đào tạo.

Bộ phận nhân viên hành chính còn 50% không đúng nghiệp vụ.

 Nguyên nhân

Nhà trường còn thiếu giáo viên ở một số bộ môn nên vẫn còn nhiều giáo viên phải dạy chuyên môn không được đào tạo như: GV mĩ thuật dạy sử, GV toán dậy địa, GV Anh dạy sinh.

Bộ phận hành chính làm không đúng nghiệp vụ do cấp trên điều về không đúng chuyên môn.

Tóm lại: Trong năm học vừa qua nhà trường đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua của ngành cũng như của cấp trên phát đông. Thực hiện đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo

Ưu điểm:

, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường đặc biêt coi trọng công tác động viên khen thưởng nên hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu kế hoạch được giao đặc biệt là chất lượng mũi nhọn. Cũng chính vì  vậy mà tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng lên nhiều so với năm học trước.

5. Công tác kế hoạch tài chính xây dựng cơ sở vật chất theo chuẩn quốc gia; bảo quản, sử dung thiết bị phương tiện dạy học; quản lí và sử dung nguồn kinh phí được cấp.

Năm học 2012-2013 nhà trường đã tham mưu vởi địa phương đang xây dựng 12 phòng học mới, 2 phòng chức năng dự kiến đầu năm học 2013 đưa vào sử dụng trị giá trên 3 tỉ đồng.

Nhà trường tu sửa cơ sở vật chất như mua 60 bộ bàn ghế chuẩn cho học sinh, đóng lại cánh cửa khu hiệu bộ, sửa cửa khu lớp học, sơn lại toàn bộ bàn ghế cho HS , mua sắm thêm trang thiết bị, đồ dùng dạy học tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

        Việc khai thác sử dụng trang thiết bị dạy học thực hiện thường xuyên và nghiêm túc.

        Công tác tài chính thực hiện nghiêm túc đúng mục đích có hiệu quả và bàn bạc dân chủ trong chi tiêu và công khai minh bạch đúng theo quy chế chi tiêu nội bộ đã xây dựng.

Ưu điểm: Trong năm học vừa qua nhà trường đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua của ngành cũng như của cấp trên phát đông. Thực hiện đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường đặc biêt coi trọng công tác động viên khen thưởng nên hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu kế hoạch được giao đặc biệt là chất lượng mũi nhọn. Cũng chính vì  vậy mà tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng lên nhiều so với năm học trước.

Tồn tại:

Việc bố trí sắp xếp đồ dùng chưa thật khoa học.

Chưa khai thác triệt để đồ dùng dạy học đặc biệt là sử dụng máy chiếu và các dụng cụ thực hành

Nguyên nhân tồn tại:

Chưa có cán bộ chuyên phụ trách đồ dùng.

Phòng đồ dùng năm qua do chật hẹp nên sắp xếp chưa thât hợp lí

 Do chưa có phòng chức năng nên việc sử dụng các thiết bị gặp khó khăn như máy chiếu và 1 số dụng cụ thực hành.

Một số giáo viên dạy trái ban chưa khai thác hết các chức năng của đồ dùng.

6. Kết quả thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí giáo dục và dạy học; kết quả xây dựng và sử dụng trang Web của nhà trường.

 Ưu điểm:

- 100 % GV của nhà trường có máy vi tính riêng để khai thác các thông tin phục vụ cho công tác dạy và học.

- Nhà trường sử dụng tốt các chế độ thông tin báo cáo qua mạng.

- Nhà trường sử dụng Web sai thường xuyên.

Tồn tại:

        - Học sinh chưa được học môn tin vì nhà trường chưa có phòng tin để dạy đại trà mà mới chỉ có phòng tin giành cho học sinh giỏi.

- Còn 1 vài giáo viên tuổi cao việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy còn gặp khó khăn.

- Trang Web sai nhà trường đã hoạt động thường xuyên nhưng số bài chưa nhiều.

7. Kết quả công tác quản lý, chỉ đạo công tác kiểm tra; việc đổi mới công tác kiểm tra nội bộ; kết quả thực hiện thông tư 09/2009/TT-BGD &ĐT ngày 07/5/2009 của bộ GD& ĐT; việc dậy thêm, học thêm; việc giải quyết đơn thư. khiếu nại, tố cáo.

- Nhà trường luôn thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan không để hiện tượng mất đoàn kết và khiếu kiện sẩy ra.

- Việc thực hiện thông tư 09/TT- BGD& ĐT ngày 07/5/2011của BGD& ĐT thực hiện nghiêm túc việc 3 công khai .

- Nhà trường thực hiện nghiêm quy định luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, thực hiện chi tiêu thường xuyên đúng mục đích theo đúng hướng dẫn của tài chính, chi trả đầy đủ các chế độ của cán bộ, giáo viê công nhân viên trong nhà trường theo đúng quy định của cấp trên. Thực hiện việc dạy thêm học thêm đúng quy định. Không có đơn thư khiếu nại, tố cáo sẩy ra.

          Kết quả đăng ký 02 chỉ tiêu nhiệm vụ đạt kết quả nổi bật so với năm học 2011-2012.

        Một là: Nâng cao chất lượng đại trà tập chung bồi dưỡng làm giảm tỷ lệ học sinh yếu kém;

Hai là: Nâng cao chất lượng đội ngũ ( Phấn đấu tăng số lượng GV dạy giỏi ở các cấp)

Cả hai chỉ tiêu đều hoàn thành tốt.

- Kết quả công tác xã hội hoá giáo dục, huy động các nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp giáo dục của địa phương chưa được nhiều.

III/ Đánh giá chung:

1- Những mặt mạnh:

- Mặc dù cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhưng cán bộ giáo viên của nhà trường đã rất cố gắng, khắc phục khó khăn, đoàn kết một lòng, có tinh thần trách nhiệm với công việc nên trong năm học 2012-2013 nhà trường đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đựơc giao, đặc biệt là 2 chỉ tiêu đã đăng kí.

- Chất lượng đội ngũ đã có chuyển biến vượt bậc.

- Chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn của nhà trường có sự chuyển biến rõ rệt .

- Địa phương đã xây dựng cho nhà trường 12 phòng học kiên cố năm tới đưa vào sử dụng.

Bài học kinh nghiệm:

1. Thực hiện tốt công tác quản lý chỉ đạo của BGH, phân công phụ trách các hoạt động cho từng đồng chí BGH và có tổng hợp đánh giá cuối tuần, tháng, học kỳ, năm học để rút kinh nghiệm có giải pháp phù hợp đạt hiệu quả tốt hơn.

2. Xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong cơ quan đơn vị, xây dựng nội quy làm việc kỷ cương nề nếp, phân công nhiệm vụ cho từng CBGV đảm bảo khoa học hợp lý, phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ của từng giáo viên.

3. Làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ. Tạo điều kiện, quan tâm cho cho GV làm việc, sinh hoạt chuyện môn đi học đại học. Chỉ đạo các tổ chuyên môn hoạt động có hiệu quả đi sâu dự giờ, tổ chức hội giảng, sử dụng đồ dùng, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, đổi mới phương pháp phù hợp với đặc trưng bộ môn.

4. Quan tâm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi phụ đạo học sinh yếu, nâng cao chất lượng đại trà, đặc biệt chất lượng vào lớp 10.

5. Thực hiện tốt quy chế phối hợp của công đoàn, nhà trường , chỉ đạo nghiêm túc các hoạt động của đoàn đội.

6. Thực hiện tốt công tác phối hợp ba môi trường giáo dục Gia đình- Nhà trường- Xã hội. Phối hợp tổ chức tốt hoạt động của hội phụ huynh học sinh để cùng tham gia giáo dục học sinh. Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục. Muốn có người tài trước tiên phải giáo dục con người có đức ( phải lấy đức làm gốc)

7. Tích cực tham mưu địa phương quan tâm đầu tư cho sự nghiệp giáo dục.

8. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra đánh giá theo tuần, tháng, học kỳ và rút kinh nghiệm sau khi đối tượng đựoc kiểm tra.

9. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học.

10. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng.

2- Những mặt hạn chế:

      - Chất lượng các bộ môn chưa đồng đều còn 1 số môn còn thấp.

      - Kết quả các môn TDTT chưa cao.

* Nguyên nhân của hạn chế:

      - Cơ sở vật chất cũ kỹ, thiếu thốn quá nhiều mà như hiện nay là bất cập: Thiếu phòng học, phòng chức năng, sân chơi bãi tập chưa được quy hoạch nên còn chật trội chưa có đủ ĐK cho HS tập luyện như bàn bóng bàn, bóng rổ,…Đây là một ảnh hưởng không nhỏ quyết định đến chất lượng dạy và học.

       - Giáo viên một số môn còn thiếu GV dạy không đuungs chuyên môn đào tạo đây là khó khăn lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả Dạy- Học.

       - Còn một bộ phận gia đình chưa quan tâm đến việc học tập của con em mình được chăng hay chớ giao phó cho nhà trường.

       - Còn một số HS còn ham chơi chưa chăm học.

  Kết quả thi đua cuối năm học  :

+ Danh hiệu cá nhân : ( có danh sách kèm theo)

- Đề nghị công nhận danh hiệu LĐTT: 18 Đ/C. Tỷ lệ: 60%

- Đề nghị công nhận danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở: 3 Đ/C. Tỷ lệ 20%

- Đề nghị công nhận danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh 01 Đ/C. tỷ lệ 3%.

+ Danh hiệu tập thể:

- Trường xếp loại: Tốt

- Danh hiệu thi đua của trường: Tập thể LĐ tiên tiến.

 

 

Phần thứ ba:

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

NĂM HỌC 2013-2014

* Khắc phục những hạn chế của năm học 2012- 2013 năm học 2013-2014 đạt kết quả tốt hơn. Cụ thể là:

- Thực hiện tốt nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy. Nhà trường cố gắng khắc phục khó khăn để năm học 2012-2013 đưa bộ môn tin học vào học đại trà cho HS.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.”

- Duy trì tốt sĩ số học sinh.

- Thực hiện tốt công tác phổ cập bậcTHCS và tiến tới phổ cấp trung học.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua do ngành phát động.

- Chỉ đạo nghiêm túc có hiệu quả kỷ cương nề nếp dạy và học, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, động viên giáo viên tham gia dự thi GVDG các cấp đạt kết quả tốt hơn.

- Tạo điều kiện cho CBGV học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho giáo viên.

- Tiếp tục làm tốt công tác ôn tập cho HS lớp 9 thi vào cấp 3 đạt kết quả cao nhất.

 - Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng học sinh đại trà và chất lượng mũi nhọn, quản lý chặt chẽ công tác bồi dưỡng học sinh. Làm tốt công tác khen thưởng GV & HS đúng, kịp thời.

- Tích cực bồi dưỡng học sinh yếu kém, tổ chức thi chọn ra học sinh yếu kém, phân công giáo viên có kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh yếu kém, thưởng cho giáo viên có thành tích trong công tác này.

- Tham mưu với địa phương, với cấp trên hỗ trợ kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường trường chuẩn quốc gia, phòng học cao tầng nhanh được đưa vào sử dụng,  XD thêm các phòng chức năng đảm bảo điều kiện nhằm nâng cao chất lượng dạy học. Tạo điều kiện về sân chơi  bãi tập hợp lí để câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt động tốt hơn.

Trên đây là báo cáo tổng kết năm học 2012- 2013 và phương hướng năm học 2013-2014 của trường THCS Quỳnh Sơn. Rất mong đựơc sự quan tâm đóng góp ý kiến, tạo điều kiện về mọi mặt của cấp trên và các vị đại biểu để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

                                      HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                       

                                         Nguyễn Thị Hạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 27 Tháng 5 2013 03:25